Daily Archive: March 29, 2021

Kā sekmīgi uzņēmumā ieviest labsajūtas iniciatīvas?

Kad uzņēmuma vai cilvēku resursu nodaļas vadītāji radījuši labsajūtas veicināšanas programmu, ir darbinieku laiks iesaistīties uzņēmuma organizētajās fiziskās un mentālās veselības uzlabošanas aktivitātēs. Bet uzņēmumiem dažkārt nākas saskarties ar izaicinājumiem. Ar pārdomātām un vieglām aktivitātēm uzņēmumiem izdodas veiksmīgi iedzīvināt labsajūtas iniciatīvas darba kolektīvā.

Izaicinājumi, ar kuriem saskaras HR speciālisti, ieviešot labsajūtas iniciatīvas:

  1. Laika trūkums labsajūtas veicināšanas aktivitātēm, kurā īstenot labsajūtas veicināšanas aktivitātes
  2. Darbinieku neiesaistīšanās labsajūtas programmās

Pētījumā noskaidrots, ka laika trūkumu kā galveno izaicinājumu labsajūtas programmās uzskata 49% darbinieku un 47% vadītāju, un vadītāju nepietiekamu iesaistīšanos norādījuši 39% darbinieku un 34% vadītāju, bet 25% vadītāju par lielāko izaicinājumu norādījuši darbinieku zemo atsaucību [1]. 

Laika trūkums labsajūtas veicināšanas aktivitātēm

Daudziem uzņēmumiem un to darbiniekiem darba grafikā izaicinājums ir veltīt laiku labsajūtas programmām. Aptaujā 33% uzņēmumu norādījuši, ka darba laikā piedāvā darbiniekiem brīdi, kurā veikt veselību uzlabojošas aktivitātes vai veselības pārbaudes [2]. Savukārt, 36% darbinieku aptaujā uzskata, ka darba dienā ir sarežģītāk atrast laiku fiziskām aktivitātēm [3]. Un darbinieki iesaistās vairāk labsajūtas iniciatīvās, ja tās notiek darba laikā.

Ieteikumi laika izvēlei labsajūtas veicināšanai:

  • Darba dienas sākums. Ja ēkā ir lifts, un tas tiek regulāri izmantots, aiciniet darbiniekus pārvietoties uz darba telpām, izmantojot kāpnes. 
  • Pusdienu pārtraukums. Piedāvājiet darbiniekiem pēc pusdienām doties 30 minūšu ilgā pastaigā kopā ar kolēģiem. Pastaiga nodrošinās dažas no svarīgākajām labsajūtas veicināšanas aktivitātēm, ko pētījumā identificējuši uzņēmumu darbinieki. Proti, atpūtas laiku, ko norādījuši 57% darbinieku, savstarpējo attiecību stiprināšanu (53%) un regulāras kustības (47%) [1].
  • Vakarā piedāvājiet darba dienas pēdējo stundu izmantot sporta zāles vai jogas klases apmeklējumam. Aptaujā 79% darbinieki norādījuši, ka elastīga darba laika iespēja ļautu viņiem kļūt veselīgākiem, un tas pozitīvi ietekmētu viņu dzīves kvalitāti (97%) [3]. 

Darbinieku iesaistīšanās labsajūtas programmās

Amerikas Savienotajās valstīs ir globālā mērogā augstākais rādītājs darba vietās organizētām labsajūtas programmām. Proti, 52% darba attiecībās esošajiem darbiniekiem uzņēmumi ASV piedāvā uzlabot savu fizisko un mentālo labsajūtu [5]. Turklāt no visiem darbiniekiem ASV, kuriem uzņēmums piedāvā labsajūtas paaugstināšanas  programmas, tikai 40% darbinieku tajās piedalījušies [5]. Eiropas Savienībā iesaistīšanās rādītājs ir vēl zemāks, Vācijā sasniedzot vien 15% darbiniekus [6], un Apvienotajā Karalistē piedalās 1 no 7 darbiniekiem [7]. Tas liecina par lielu izaicinājumu – iesaistīt darba kolektīvus labsajūtas veicināšanas programmās.

Pasivitātei par iemeslu ir laika, motivācijas un intereses trūkums, komunikācijas trūkums par labsajūtas programmu un savas veselības stāvokļa nenovērtēšana. 80% darbinieki paļaujas uz to, ka jūtas kopumā labā fiziskā formā, kamēr 18% darbiniekus pēdējā laikā saslimšanas un galvassāpes kavējušas no mērķu sasniegšanas darbā [5].

Darbinieku iesaistīšanās izaicinājums arī ir saistīts ar zemo uzticības līmeni. Tikai 6% darbinieku uzskata, ka uzņēmuma vadītājs pilnībā saprot, kā veicināt labsajūtu darba vietā, un vairākums darbinieku jeb 67% aptaujāto vērtē vadītāju sapratni par labsajūtas veicināšanu kā vidēju [1].

Ieteikumi darbinieku iesaistīšanai un dalības veicināšanai:

Darbinieku iesaiste labsajūtas programmas izveidošanā

Kopīgā sanāksmē vai e-pastā katram darbiniekam izziņojiet par projekta uzsākšanu, diskusijā vai aptaujas formā izziniet darbinieku vēlmes un viedokli, kā arī aiciniet darbiniekus iesniegt savus priekšlikumus. Kad uzņēmums iesaista dalībniekus programmas izveides stadijā, viņi iesaistās jau izveidotā projektā ar daudz augstāku iesaistes līmeni.

Atvērta komunikācija visā programmas darbības garumā

Gan labsajūtas programmas izstrādes, gan tās īstenošanas un izvērtēšanas posmā darbiniekiem var rasties jautājumi un ieteikumi, tāpēc ir svarīgi, lai viņi vienmēr saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem un tiktu izvērtēti viņu ieteikumi. Šāda abpusējā komunikācija iedrošina un ieinteresē darbiniekus iesaistīties. 

Pētījumā noskaidrots, ka atbalstoša organizatoriska vide ir viens no faktoriem, kas palīdz uzņēmumam sasniegt augstus dalības rādītājus labsajūtas iniciatīvās [6]. 24% darbinieku norādījuši regulāru komunikāciju un atgādinājumus par labsajūtas programmu kā iesaistīšanās paaugstināšanas veidu [9]. Pētījumā 90% darbinieku norādījuši, ka viņi turpinās strādāt uzņēmumā, kas ieklausās viņu atsauksmēs un ieteikumos [9].

Komunicējiet par ieguvumiem

Darbinieki vēlas zināt, ko saņems par savu ieguldīto laiku un darbu labsajūtas programmās, tāpēc uzņēmumiem arī ir jāinformē darbiniekus par ieguvumiem. Ieguvumi ir, piemēram, veselības uzlabošana – normalizēts asinsspiediens, muguras sāpju mazināšanās un samazināts stresa līmenis. Vai veselīgu paradumu izveidošana un to iekļaušana ikdienā – veselīgs uzturs katru dienu, regulāra sportošana vai mierīgākas fiziskās aktivitātes. 42% darbinieku vairāk iesaistītās labsajūtas iniciatīvās, ja pretī iegūst uzlabotāku pašsajūtu [8].

Rādiet piemēru, iedvesmojiet darbiniekus

Uzņēmuma vai nodaļu vadītāji ir piemērs darbiniekiem, un pirmajiem ir jāiesaistās labsajūtas programmās. Amerikas Psiholoģiskās asociācijas aptaujā noskaidrots, ka vadītāju atbalsts un iesaistīšanās labsajūtas programmās ir par pamatu tam, ka 73% darbinieki apgalvo, ka uzņēmums, kurā viņi strādā, palīdz darbiniekiem izveidot veselīgu dzīvesveidu [10]. “Gallup” pētījumā noskaidrots, ka vadītāji 70% apmērā ietekmē darbinieku iesaistīšanās līmeni [11].

“Ja Jūsu rīcības iedvesmo citus sapņot vairāk, mācīties vairāk, darīt vairāk, Jūs esat līderis,” teicis ASV 2. prezidents Džons Adamss (John Adams).

Realizējot labsajūtas veicināšanas programmas, uzņēmumi var saskarties ar vairākiem izaicinājumiem, tostarp, darbinieku dalību un laika trūkumu. Bet, pievēršot uzmanību un veicot vairākas darbības, šie izaicinājumi ir pārvarami. Uzņēmumiem ir būtiski labsajūtu veicināšanas iniciatīvu veidošanā iesaistīt darbiniekus un saglabāt atvērtu divpusēju komunikāciju. Kā arī darba laikā iekļaut fiziskās un garīgās veselības veicināšanas aktivitātes, piemēram, piedāvājot elastīgu darba laiku un pastaigu pusdienu pārtraukumā. Tas iedvesmos darbiniekus aktīvāk iesaistīties labsajūtas programmās.Veiksmīgi iesaistiet uzņēmuma darbiniekus labsajūtas iniciatīvās un veiciniet viņu labsajūtu kopā ar Efectio digitālo platdormu www.efectio.com/lv!