Majur.lv

Par nākotni

Latest Posts

Kā sekmīgi uzņēmumā ieviest labsajūtas iniciatīvas?

Kad uzņēmuma vai cilvēku resursu nodaļas vadītāji radījuši labsajūtas veicināšanas programmu, ir darbinieku laiks iesaistīties uzņēmuma organizētajās fiziskās un mentālās veselības uzlabošanas aktivitātēs. Bet uzņēmumiem dažkārt nākas saskarties ar izaicinājumiem. Ar pārdomātām un vieglām aktivitātēm uzņēmumiem izdodas veiksmīgi iedzīvināt labsajūtas iniciatīvas darba kolektīvā.

Izaicinājumi, ar kuriem saskaras HR speciālisti, ieviešot labsajūtas iniciatīvas:

 1. Laika trūkums labsajūtas veicināšanas aktivitātēm, kurā īstenot labsajūtas veicināšanas aktivitātes
 2. Darbinieku neiesaistīšanās labsajūtas programmās

Pētījumā noskaidrots, ka laika trūkumu kā galveno izaicinājumu labsajūtas programmās uzskata 49% darbinieku un 47% vadītāju, un vadītāju nepietiekamu iesaistīšanos norādījuši 39% darbinieku un 34% vadītāju, bet 25% vadītāju par lielāko izaicinājumu norādījuši darbinieku zemo atsaucību [1]. 

Laika trūkums labsajūtas veicināšanas aktivitātēm

Daudziem uzņēmumiem un to darbiniekiem darba grafikā izaicinājums ir veltīt laiku labsajūtas programmām. Aptaujā 33% uzņēmumu norādījuši, ka darba laikā piedāvā darbiniekiem brīdi, kurā veikt veselību uzlabojošas aktivitātes vai veselības pārbaudes [2]. Savukārt, 36% darbinieku aptaujā uzskata, ka darba dienā ir sarežģītāk atrast laiku fiziskām aktivitātēm [3]. Un darbinieki iesaistās vairāk labsajūtas iniciatīvās, ja tās notiek darba laikā.

Ieteikumi laika izvēlei labsajūtas veicināšanai:

 • Darba dienas sākums. Ja ēkā ir lifts, un tas tiek regulāri izmantots, aiciniet darbiniekus pārvietoties uz darba telpām, izmantojot kāpnes. 
 • Pusdienu pārtraukums. Piedāvājiet darbiniekiem pēc pusdienām doties 30 minūšu ilgā pastaigā kopā ar kolēģiem. Pastaiga nodrošinās dažas no svarīgākajām labsajūtas veicināšanas aktivitātēm, ko pētījumā identificējuši uzņēmumu darbinieki. Proti, atpūtas laiku, ko norādījuši 57% darbinieku, savstarpējo attiecību stiprināšanu (53%) un regulāras kustības (47%) [1].
 • Vakarā piedāvājiet darba dienas pēdējo stundu izmantot sporta zāles vai jogas klases apmeklējumam. Aptaujā 79% darbinieki norādījuši, ka elastīga darba laika iespēja ļautu viņiem kļūt veselīgākiem, un tas pozitīvi ietekmētu viņu dzīves kvalitāti (97%) [3]. 

Darbinieku iesaistīšanās labsajūtas programmās

Amerikas Savienotajās valstīs ir globālā mērogā augstākais rādītājs darba vietās organizētām labsajūtas programmām. Proti, 52% darba attiecībās esošajiem darbiniekiem uzņēmumi ASV piedāvā uzlabot savu fizisko un mentālo labsajūtu [5]. Turklāt no visiem darbiniekiem ASV, kuriem uzņēmums piedāvā labsajūtas paaugstināšanas  programmas, tikai 40% darbinieku tajās piedalījušies [5]. Eiropas Savienībā iesaistīšanās rādītājs ir vēl zemāks, Vācijā sasniedzot vien 15% darbiniekus [6], un Apvienotajā Karalistē piedalās 1 no 7 darbiniekiem [7]. Tas liecina par lielu izaicinājumu – iesaistīt darba kolektīvus labsajūtas veicināšanas programmās.

Pasivitātei par iemeslu ir laika, motivācijas un intereses trūkums, komunikācijas trūkums par labsajūtas programmu un savas veselības stāvokļa nenovērtēšana. 80% darbinieki paļaujas uz to, ka jūtas kopumā labā fiziskā formā, kamēr 18% darbiniekus pēdējā laikā saslimšanas un galvassāpes kavējušas no mērķu sasniegšanas darbā [5].

Darbinieku iesaistīšanās izaicinājums arī ir saistīts ar zemo uzticības līmeni. Tikai 6% darbinieku uzskata, ka uzņēmuma vadītājs pilnībā saprot, kā veicināt labsajūtu darba vietā, un vairākums darbinieku jeb 67% aptaujāto vērtē vadītāju sapratni par labsajūtas veicināšanu kā vidēju [1].

Ieteikumi darbinieku iesaistīšanai un dalības veicināšanai:

Darbinieku iesaiste labsajūtas programmas izveidošanā

Kopīgā sanāksmē vai e-pastā katram darbiniekam izziņojiet par projekta uzsākšanu, diskusijā vai aptaujas formā izziniet darbinieku vēlmes un viedokli, kā arī aiciniet darbiniekus iesniegt savus priekšlikumus. Kad uzņēmums iesaista dalībniekus programmas izveides stadijā, viņi iesaistās jau izveidotā projektā ar daudz augstāku iesaistes līmeni.

Atvērta komunikācija visā programmas darbības garumā

Gan labsajūtas programmas izstrādes, gan tās īstenošanas un izvērtēšanas posmā darbiniekiem var rasties jautājumi un ieteikumi, tāpēc ir svarīgi, lai viņi vienmēr saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem un tiktu izvērtēti viņu ieteikumi. Šāda abpusējā komunikācija iedrošina un ieinteresē darbiniekus iesaistīties. 

Pētījumā noskaidrots, ka atbalstoša organizatoriska vide ir viens no faktoriem, kas palīdz uzņēmumam sasniegt augstus dalības rādītājus labsajūtas iniciatīvās [6]. 24% darbinieku norādījuši regulāru komunikāciju un atgādinājumus par labsajūtas programmu kā iesaistīšanās paaugstināšanas veidu [9]. Pētījumā 90% darbinieku norādījuši, ka viņi turpinās strādāt uzņēmumā, kas ieklausās viņu atsauksmēs un ieteikumos [9].

Komunicējiet par ieguvumiem

Darbinieki vēlas zināt, ko saņems par savu ieguldīto laiku un darbu labsajūtas programmās, tāpēc uzņēmumiem arī ir jāinformē darbiniekus par ieguvumiem. Ieguvumi ir, piemēram, veselības uzlabošana – normalizēts asinsspiediens, muguras sāpju mazināšanās un samazināts stresa līmenis. Vai veselīgu paradumu izveidošana un to iekļaušana ikdienā – veselīgs uzturs katru dienu, regulāra sportošana vai mierīgākas fiziskās aktivitātes. 42% darbinieku vairāk iesaistītās labsajūtas iniciatīvās, ja pretī iegūst uzlabotāku pašsajūtu [8].

Rādiet piemēru, iedvesmojiet darbiniekus

Uzņēmuma vai nodaļu vadītāji ir piemērs darbiniekiem, un pirmajiem ir jāiesaistās labsajūtas programmās. Amerikas Psiholoģiskās asociācijas aptaujā noskaidrots, ka vadītāju atbalsts un iesaistīšanās labsajūtas programmās ir par pamatu tam, ka 73% darbinieki apgalvo, ka uzņēmums, kurā viņi strādā, palīdz darbiniekiem izveidot veselīgu dzīvesveidu [10]. “Gallup” pētījumā noskaidrots, ka vadītāji 70% apmērā ietekmē darbinieku iesaistīšanās līmeni [11].

“Ja Jūsu rīcības iedvesmo citus sapņot vairāk, mācīties vairāk, darīt vairāk, Jūs esat līderis,” teicis ASV 2. prezidents Džons Adamss (John Adams).

Realizējot labsajūtas veicināšanas programmas, uzņēmumi var saskarties ar vairākiem izaicinājumiem, tostarp, darbinieku dalību un laika trūkumu. Bet, pievēršot uzmanību un veicot vairākas darbības, šie izaicinājumi ir pārvarami. Uzņēmumiem ir būtiski labsajūtu veicināšanas iniciatīvu veidošanā iesaistīt darbiniekus un saglabāt atvērtu divpusēju komunikāciju. Kā arī darba laikā iekļaut fiziskās un garīgās veselības veicināšanas aktivitātes, piemēram, piedāvājot elastīgu darba laiku un pastaigu pusdienu pārtraukumā. Tas iedvesmos darbiniekus aktīvāk iesaistīties labsajūtas programmās.Veiksmīgi iesaistiet uzņēmuma darbiniekus labsajūtas iniciatīvās un veiciniet viņu labsajūtu kopā ar Efectio digitālo platdormu www.efectio.com/lv!

Reklāmas nepieciešamība

Uzsākot uzņēmējdarbību vai vadot biznesu, ir jāinformē cilvēki par faktu. Veicināšana jebkuram uzņēmējdarbības veidam ir svarīga, lai citi uzzinātu par uzņēmējdarbību. Jebkura veida uzņēmējdarbībai, neatkarīgi no tā, vai tā darbojas tiešsaistē vai bezsaistē, ir nepieciešami klienti, lai tas varētu izjust labu uzņēmējdarbības gaitu. Tomēr vienīgais veids, kā sasniegt klientus, ir reklāma. Tāpēc uzņēmējdarbībai ir svarīga reklāma. Kad uzņēmums reklamē savus produktus un pakalpojumus, tas var darboties konkurences apstākļos.

Reklāma ir svarīga katram biznesa aspektam. Tam ir būtiska nozīme gan ražotājiem, gan patērētājiem. Reklāma ir svarīga uzņēmējdarbībai kopumā, jo tā ļauj uzņēmumam iegūt vairāk klientu, tādējādi palielinot uzņēmējdarbības apgrozījumu. Tikai pirms sāc veidot reklāmu, būtu vēlams iepazīties ar reklāmas likumu un grozījumiem. Citādi var ieklties nepatikšanās, kas beigās būs ar soda apmaksu.

Reklāmu var panākt, izmantojot dažādus plašsaziņas līdzekļus, piemēram, televīziju, avīzes, radio, reklāmkarogus, brošūras, tīmekļa vietnes utt. Katram reklāmas nesējam ir savi plusi un mīnusi, un pirms katra konkrētā medija izvēles ir jānovērtē visi. Galvenais, kas jāņem vērā, ir tas, ka izvēlētajam reklāmas nesējam jāspēj sasniegt lielu klientu skaitu.

Parasti uzņēmumi nolīgst reklāmas aģentūras pakalpojumus, lai reklamētu savus produktus un pakalpojumus. Uzņēmuma īpašnieka izvēlētā reklāmas aģentūra var apstrādāt visu reklāmas kampaņu un visus mārketinga uzņēmumu aspektus.

Tādējādi uzņēmēji var koncentrēties uz citiem uzņēmējdarbības aspektiem un viņiem nav jāuztraucas par to, kā piesaistīt vairāk klientu. Reklāmas aģentūra veic visu produkta vai pakalpojuma reklamēšanas procesu, sadalot to pa posmiem un pēc tam strādājot pie katra posma. Šie posmi ir aprakstīti turpmāk:

Tirgus analīze – reklāmas aģentūra vispirms izpēta tirgu, lai uzzinātu mērķauditoriju un mērķauditorijas vajadzības. Reklāmas aģentūras mazā biznesa mārketinga konsultants arī pēta tirgū esošo konkurenci, lai uzzinātu, kā reklāmas kampaņai veiksies tirgū. Tas tiek darīts, lai uzzinātu, vai produkts vai pakalpojums spēs konkurēt vai ne.

Reklāmas nesēja atlase – Kad reklāmas aģentūra ir nolēmusi turpināt reklāmas kampaņu, tā sāk atlasīt reklāmas nesēju. Mazo uzņēmumu mārketinga konsultants aģentūrā pēta visu pieejamo plašsaziņas līdzekļu, piemēram, televīzijas, radio, laikrakstu, interneta utt., Priekšrocības un trūkumus. Pamatojoties uz salīdzinājumu, konsultanti izvēlas plašsaziņas līdzekļus, kuri, viņuprāt, veiks taisnību reklāmas kampaņai.

Izmaksu un ieguvumu analīze – mazo uzņēmumu mārketinga konsultants reklāmas aģentūrā pēc tam veic izmaksu un ieguvumu analīzi. Šī analīze tiek veikta divu iemeslu dēļ. Pirmais ir izlemt, vai reklāmas kampaņa nāks par labu biznesam tādā nozīmē, ka reklāma palīdzēs nopelnīt labu uzņēmējdarbības pagriezienu. Ja jā, tad reklāmas aģentūra sāk ar reklāmas kampaņu.

Otrs iemesls, kāpēc tiek veikta izmaksu un ieguvumu analīze, ir pārbaudīt, vai produkta vai pakalpojuma reklamēšanas izmaksas, izmantojot noteiktu reklāmas nesēju, attaisno ieguvumus, ko tas gūst. Tas tiek darīts, lai pārliecinātos, ka reklāma, izmantojot konkrētus plašsaziņas līdzekļus, nāk par labu uzņēmumam, palīdzot tam iegūt vairāk klientu un tādējādi panākot lielu uzņēmējdarbības apgrozījumu.

Reklāmas veida izlemšana – pēc tam reklāmas aģentūras tirgus konsultants izlemj, kā ziņa tiks nodota mērķauditorijai. Reklāmas aģentūra var izmantot vienkāršas brošūras vai reklāmkarogus, lai klientus informētu par produktu vai pakalpojumu. No otras puses, reklāmas aģentūra var nofilmēt pievilcīgu video, lai pārliecinātos, ka mērķauditorijai tiek nodots vēstījums.

Faktiskās reklāmas izveide – kad visi aspekti ir izskatīti, reklāmas aģentūras mazā biznesa mārketinga konsultants turpina reklāmas izveidi. Šim nolūkam konsultants var izmantot reklāmas aģentūras ekspertu palīdzību vai arī lūgt profesionāļu palīdzību no ārpuses. Jebkurā gadījumā gala rezultāts ir reklāmas aģentūras izveidota pievilcīga un pievilcīga reklāma.

Reklāmas aģentūra iekasē maksu par reklāmas kampaņas pabeigšanu. Tātad ir jānodrošina, ka biznesa cilvēks iestājas reklāmas aģentūrā, kas pabeidz darbu noteiktajā budžetā. Arī reklāmas aģentūrai jāpārliecinās, ka tā nepārsniedz budžetu, jo, ja tā tiek izdarīta, izmaksas aizēnos reklāmas kampaņas priekšrocības. Tas uzņēmējdarbībai nekādā veidā nepalīdzēs.

Reklāmas aģentūrai jābūt skaidrai arī par mērķiem un uzdevumiem, kurus bizness vēlas sasniegt, izmantojot reklāmu. Veicinot produktu un pakalpojumu reklamēšanu, reklāmas aģentūrai ir arī jāpārliecinās, vai pareizais vēstījums īstajā laikā nonāk īstajiem cilvēkiem. Ja reklāmas aģentūra nenodrošina reklāmu īstajā laikā, patērētāji var pāriet uz citu produktu vai pakalpojumu.

Kāda ir oriģināla dāvana vīrietim

Lai iepriecinātu vīrieti svētkos, svarīgi atrast piemērotu dāvanu. Tādu, kas būs noderīga un sniegs neaizmirstamas emocijas. Tā kā sajūtu dāvanas paliek ar vien populārākas, šajā rakstā esam apkopojuši labākās dāvanas, kas iepriecinās un pārsteigs svētkos.

Emocijām bagāts lidojums debesīs

Sajūtu dāvanas ir tās patīkamākās. Piedzīvojums augstu debesīs, kas ļauj uz brīdi apstāties un ne par ko citu nedomāt, ir lieliska dāvanas ideja vīrietim svētkos. Zemāk esam uzskaitījuši 3 fantastiskus lidojumu veidus pēc sajūtām – no mierīga lidojuma stundas garumā līdz ekstrēmām 6 minūtēm debesīs. 

Lidojums ar deltaplānu

Šī ir iespēja pacelties vairāku simtu metru augstumā virs zemes un no putna lidojuma apskatīt Rīgas centru. Pacelšanās iespējama no ūdens vai no zemes – abos gadījumos pieredze atšķirsies un sagādās lieliskas emocijas. Lidojums ar deltaplānu ilgst aptuveni 10 minūtes, kuru laikā iespējams sajusties kā putnam debesīs un palūkoties uz ierastajām pilsētas ieliņām no pavisam neierasta skatu punkta. Tas ir oriģināls veids, kā iepazīt pilsētu un fantastiski pavadīt laiku. Turklāt lidojumu iespējams iemūžināt arī video failā, lai atmiņas par izbaudīto dāvanu paliktu dzīvas vēl ilgi.

Lidojums ar paraplānu

Lidojumu ar paraplānu iespējams izbaudīt Rumbulas vai Jēkabpils lidlaukā, Jūrkalnē siltajā sezonā. Atšķirībā no lidojuma ar deltaplānu, šis lidojums spēj sniegt ekstrēmākas un asākas izjūtas. Ir vairāki veidi, kā šo dāvanu izbaudīt – lidojot 20 minūtes mierīgā un lēnā tempā, vai arī tieši pretēji. Ekstrēmāks lidojums norit ar akrobātiskajiem trikiem un tā ilgums ir aptuveni 6 minūtes. Lidojums ar paraplānu notiek ar pieredzējuši instruktoru, tāpēc satraukumam nav pamata. Šis ir piedzīvojums, ko atcerēties visa mūža garumā.

Lidojums ar gaisa balonu

Katram vismaz reizi dzīvē ir jāizmēģina arī lidojums ar gaisa balonu. Tas, atšķirībā no iepriekš minētajiem lidojumu veidiem, ir daudz mierpilnāks. Lidojums ar gaisa balonu ilgst aptuveni stundu, kuras laikā iespējams lūkoties uz skaisto Latvijas dabu. Tā kā šis piedzīvojums ir dārgāks, tad šī ir lieliski piemērota dāvana īpašiem svētkiem – gadadienām un apaļām jubilejām. Nosēšanās vieta katru reizi ir mainīga, tāpēc droši var apgalvot, ka lidojums ar gaisa balonu ir bez izņēmumiem unikāls katru reizi. Lai uzzinātu vairāk, izlasi atsauksmes par lidojumu ar gaisa balonu un saņem atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Relaksējoša atpūta ārpus ikdienas steigas

Pašam atrast laiku brīvdienām un pilnvērtīgi atpūsties ir grūtāk – īpaši, ja darbu pilnas rokas. Apkārtējie parasti vislabāk redz un saprot, ka nepieciešama atpūta. Tāpēc arī lieliska dāvana vīrietim ir bezrūpīga un relaksējoša SPA atpūta. Zemāk ir labākie SPA centri Latvijā, kas būs lieliska dāvana vīrietim – īpaši vīram vai mīļotajam vīrietim.

Hotel Jūrmala SPA

Jūrmala ir kūrortpilsēta, kurā vienmēr ir ko darīt – it īpaši vasaras sezonā. Brauciens uz Jūrmalu jau pats par sevi ir jauks ceļojums ārpus ikdienas. Papildus pastaigām gar jūru lielisku atpūtu sniegs arī Jūrmala SPA centrs. Tas piedāvā izcilu atpūtu, kā arī īpašos piedāvājumus pārim romantiska laika pavadīšanai.

Citrus SPA Jēkabpilī

Vēloties izbraukt ārpus pilsētas, Jēkabpils SPA centrs Citrus ir lieliska galamērķis. Tajā iespējams baudīt baseinu ar kaskādi, pretstraumi un auksto baseinu; burbuļvannu un tvaika pirti ar 100% mitrumu; mitro un sauso saunu, kā arī relaksācijas zonu – atpūtas zviļņus, kur nesteidzīgi baudīt veldzējošu kokteili. Citrus SPA ir lieliska vieta pelnītai atpūtai.

Usma SPA Hotel

Usma SPA viesnīca atrodas pie skaistā un dzidrā Usmas ezera, kur daudzi katru vasaru brauc atpūsties. Relaksējoša atpūta SPA centrā ir lielisks veids, kā izbaudīt arī burvīgo apkārtni. SPA procedūras tiek piedāvātas visa gada garumā un ar dāvanu kartes palīdzību vīrietis varēs pats izvēlēties – vai baudīt sniegto atpūtas piedāvājumu karstā vasarā vai vēsā ziemā.

Citus atpūtas piedāvājumus iespējams atrast rakstā SPA atpūta Latvijā.

Dāvanas ērtai ikdienai

Vīrieši bieži vien ir praktiķi un viņiem vislabāk ir uzdāvināt, ko tādu, kas noderēs ikdienā. Īpaši, ja trūkst dāvanu idejas un neviena no iepriekš minētajām dāvanām neasociējas ar jubilāru. Tādā gadījumā kāda ikdienu atvieglojoša dāvana noteikti būs īstā izvēle.

Gaļas piegāde līdz namdurvīm

Viena praktiska un oriģināla dāvana vīrietim, kam patīk grillēt gaļu, ir gaļas piegāde. Šis pakalpojums ir dāvana, kas tās saņēmēju noteikti pārsteigs un iepriecinās. Siltajā sezonā nav nekā labāka par šašliku, ko uzcept svaigā gaisā uz grila. Dāvanu karte galaspiegadejums.lv ir ērtākais veids, kā šādu dāvanu jubilāram uzdāvināt. Ikviens gardēdis un gatavošanas entuziasts būs priecīgs par iespēju saņemt dāvanā gardu, svaigu un kvalitatīvu gaļu.

Gaumīgs un multifunkcionāls rokas pulkstenis

Katram vīrietim nepieciešams savs rokas pulkstenis, jo tas lieliski papildina ārējo tēlu. Turklāt, tehnoloģijām attīstoties, rokas pulkstenis var būt ne vien laika rādītājs, bet arī daudz kas cits. Jaunie sporta pulksteņi ir aprīkoti ar dažādām funkcijām – noieto soļu uzskaitīšanu, aktivitāšu uzraudzīšanu, miega un stresa regulēšanu, GPS utt. Piemēram, Garmin pulkstenis ir lielisks ikdienas gadžets, kas aprīkots ar visdažādākajām funkcijām un vienlaikus arī izskatās elegants.

Daudzreiz lietojama ūdens pudele

Lai parūpētos par to, ka vīrietis dienas laikā izdzer pietiekami daudz ūdens, laba dāvanas ideja ir ilgtspējīga ūdens pudele. Tā atgādinās regulāri padzerties un līdz ar to arī pašsajūta dienas laikā būs daudz labāka. Šī ir lieliska dāvana vīrietim, kas palīdzēs uzlabot veselību, saudzēt dabu un arī samazināt savus ikmēneša tēriņus. Viena ilgtspējīgā ūdens pudele gada laikā aizstāv aptuveni 200 plastmasas ūdens pudeles. Apzinīga un skaista dāvanas izvēle!

Stilīgas bezvadu austiņas

Visstilīgākās tehnoloģijas mūsdienās jau gandrīz visas ir bez liekiem vadiem un pogām. Minimālisma stils paliek ar vien pieejamāks un līdz ar to arī efektīvāks. Nu jau gandrīz katram ir arī pašam savas bezvadu austiņas. Tās īpaši ērti piemērotas sportam, taču noteikti atvieglo arī pārējo ikdienas daļu. Bluetooth austiņas padara mūzikas klausīšanos vai saziņu pa telefonu daudz patīkamāku, kvalitatīvāku un bezrūpīgāku. Ja vīrietim nav vēl savas bezvadu austiņas, šāda dāvana tiks novērtēta.

Lai izdodas atrast lieliskas dāvanas vīrietim svētkos! Vairāk noderīgas idejas vari meklēt bloga sadaļā Dāvanas vīrietim

Kredīts parādniekiem – pieejams, bet vai visiem?

Grūtības finansēs ir iespējamas, un tās var piemeklēt pavisam negaidīti. Ja šādās situācijās nav nepieciešams veikt kredītmaksājumus, tad, iespējams, savelkot ciešāk grožus, pārlaist grūtības ir iespējams, taču, esot kredītsaistībās, situācija var kļūt sarežģītāka. Tiekot galā ar kredītsaistībām un atrisinot finansiālās grūtības var, un šāda sajūta noteikti ir lieliska. Brīžos, kad ir jūtama stabilitātes ikmēneša ienākumos, nereti rodas jaunas vēlmes, kā rezultātā nepieciešams saņemt aizdevumu no kredītdevēja. Bet vai ir iespējams iegūt kredītu, ja iepriekš esi bijis parādnieks, kā rezultātā tikusi bojāta kredītvēsture? Protams, jo kredīts parādniekiem eksistē! 

Aizdevums parādniekiem tiek nereti izsniegts, taču šādā situācijā nepieciešams apliecināt savus ikmēneša ienākumus un ne tikai. Par to, kas ir kredīts parādniekiem, kad to iespējams saņemt un kā saprast, kurš kredītdevējs piedāvā šādu aizdevumu, lasi raksta turpinājumā!

Kredīts parādniekiem – iespēja saņemt vēlamo aizdevumu!

Tāpat kā ir situācijas, kad nepieciešams aizdevums, ja tiek maksāts kāds kredīts jau šobrīd, arī situācijās ar sabojātu kredītvēsturi var rasties nepieciešamība pēc naudas. Šāda iemesla dēļ pastāv kredīti parādniekiem. Kas jāatceras par šādiem aizdevumiem?

 1. Pirmkārt, vērts saprast, kādas personas tiek iekļautas parādnieku sarakstos, kurus veido aizdevēji. Tie ir cilvēki, kuri neveic kredītmaksājumus periodā, kā to ir noteicis kredīta līgums, to darot ar kavējumiem, kā arī personas, kuras vispār nav savas kredītsaistības atrisinājušas, kā rezultātā, piemēram, no personas atsavināta ķīla.
 2. Kredītu parādniekiem noteikti neizsniegs visi aizdevēji. Ir kredītdevēji, kuri neizvēlas uzticēties personai, kura iepriekš nav pildījusi noteikto kredīta atmaksu, tomēr ir arī vairāki tādi kredītdevēji, kuri šādu aizņēmumu pieļauj.
 3. Tam, kāds būs naudas tēriņu mērķis, saņemot šāda veida aizdevumu, nav jānorāda, jo tas nav noteikts. Ar aizdevēja palīdzību iegūtās naudas summas tērēšana, neskatoties uz kredītvēsturi, ir katra indivīda izvēle.

Tomēr jāsaprot, ka gan kredītdevējam, gan kredīta saņēmējam šādā situācijā ir rūpīgi jāizvērtē, vai aizņēmums šobrīd ir nepieciešams. Kredītdevējs noteikti centīsies saprast, vai šoreiz, atmaksājot kredītu, nebūs aizķeršanos, kā arī kredīta saņēmējam nepieciešams rūpīgi izvērtēt savu finansiālo situāciju!

Kā iedalās kredīti parādniekiem?

Kredītus, ko izsniedz parādniekiem, mēdz iedalīt pēc dažādām pazīmēm, piemēram:

 • kredīts parādniekiem bez ķīlas. Tas nozīmē, ka aizdevumu kredītņēmējs varēs saņemt, pret to nesniedzot ķīlu kā garantiju. Šādu iespēju, visticamāk, varēs izmantot tikai tie aizdevuma ņēmēji, kuri plānos saņemt salīdzinoši mazākas summas – īstermiņa aizdevumus;
 • kredīts bez darba vietas. Jā, ne visos gadījumos nepieciešams norādīt darba vietu, tomēr lielākoties kādu pamatojumu par ikmēneša ienākumu daudzumu nāksies iesniegt, ja plānosi saņemt lielāku naudas summu. Kredītdevējs grib būt gūt apliecinājumu tam, kāda parādniekam ir ikmēneša ienākumu bilance, lai saprastu, vai vēlamo kredītu būtu prātīgi izsniegt.

Parādnieku kredītus izsniedz vairāki kredītdevēji. Raksta noslēgumā lasi un uzzini, kā izvēlēties starp piedāvājumu un ērti salīdzināt aizdevējus vienuviet!

Ienāc Lendeeno.com un apskati piedāvājumu!

Lai neuztrauktos par to, ka esi izvēlējies nepareizo kredītdevēju, noteikti ieteicams iepazīties ar plašāku piedāvājuma klāstu. Bet kā rīkoties, ja negribi veltīt stundām ilgu laiku, lai šos piedāvājumus izpētītu? Ienāc Lendeeno.com un salīdzini aizdevējus pavisam ātri un vienkārši. Tev:

 1. jāatver Lendeeno.com mājaslapas sadaļa “Kredīts parādniekiem”;
 2. jāievada kredīta summa un atmaksas laikā;
 3. jāatzīmē punkts “ar sliktu kredītvēsturi”;
 4. jāspiež “Meklēt izdevīgāko”.

Zem rīka parādīsies sarindoti aizdevēji, aktīvie no tiem piedāvās kredītu parādniekiem. Kad būsi izvēlējies, Tavuprāt, piemērotāko, varēsi doties uz tā mājaslapu un pieteikt kredītu.

Kredīts parādniekiem ir iespējams, nepieciešams vien izvēlēties piemērotāko kredītdevēju, kas šādu pakalpojumu piedāvā, kā arī nopietni izvērtēt aizdevuma nepieciešamību. Ja esi nolēmis saņemt kredītu, ienāc Lendeeno.com un salīdzini aizdevējus pilnīgi bez maksas!

Visi ātrie kredīti internetā – kas par tiem jāzina?

Visi ātrie kredīti internetā Latvijas tirgu sasniedza 2007.gadā, un šo gadu laikā ir būtiski pieaudzis gan kreditētāju skaits, kuri piedāvā iespēju saņemt šādu aizņēmumu, gan arī pieprasījums pret visa veida kredītiem. Vai Tu esi kādreiz vēlējies saņemt ātro kredītu, bet Tevi pārņēmušas šaubas, jo neesi bijis gana informēts? Tad lasi raksta turpinājumu un uzzini, kas ir ātrie kredīti, kāpēc tos izvēlēties un kā izvēles procesu būtiski atvieglo salīdzināšanas portāli, piemēram, Netcredit.lv!

Ātros kredītus izsniedz virkne kreditētāju, tostarp Mogo, Bino, Altero, Latkredits un Latvijas kredītu centrs. Bet kā zināt, vai ātrais kredīts atbilst personīgajām vēlmēm? Nepieciešams iepazīties ar to raksturojošām iezīmēm!

Kas raksturo ātros kredītus?

Lai arī būtība ir nemainīga kā jebkuram kredīta veidam – notiek naudas aizņēmums, ko pēc tam noteiktā termiņā jāatmaksā, ir vairākas būtiskas detaļas, kas atšķir šo īstermiņa aizņēmumu no citiem. Kādas tās ir?

 1. Atmaksas procentu likme. Vairāki kredītdevēji piedāvā unikālu iespēju, ja klients pirmoreiz nolēmis pie viņiem saņemt ātro kredītu – netiek piemērota procentu likme, kas nozīmē, ka, atmaksājot naudu, nebūs jāpārmaksā.
 2. Saņemšanas kārtība. Ja ilgtermiņa kredītus saņemt lielākoties iespējams tikai dodoties pie kredītdevēja klātienē, tad ar ātrajiem kredītiem ir citādāk – tos pavisam ātri var saņemt internetā. Visi ātrie kredīti internetā ir pieejami no jebkuras vietas pasaulē, kur vien pieejams interneta pieslēgums.
 3. Dokumenti. No ilgtermiņa kredītiem ātros kredītus internetā atšķir arī tas, ka nav nepieciešams norādīt izziņu par ienākumu skaitu mēnesī, kā arī galvotāju un ķīlu. Tādējādi saņemšanas process ir salīdzinoši ātrāks un vienkāršāks.

Lai neapjuktu plašajā piedāvājumā un varētu aplūkot vairākus salīdiznoši izdevīgākos variantus vienkopus, tikuši izveidoti filtri – salīdzināšanas protāli – , kuros iespējams noskaidrot dažādu informāciju par teju visiem kredītu veidiem. Viens no tiem ir portāls Netcredit.lv. Ko iespējams šajā mājaslapā uzzināt? Par to lasi raksta turpinājumā!

Netcredit.lv – visi ātrie kredīti internetā un to salīdzinājums!

Nauda nepieciešama patiešām steidzami un nav iespējams izpētīt katra aizdevēja mājaslapā pieejamo informāciju par ātro kredītu? Neuztraucies, bet dodies uz Netcredit.lv, jo tur iespējams noskaidrot:

 • dažādu kredītdevēju piedāvājumus, tostarp atmaksas termiņu, aizņēmuma maksimālo un minimālo summu, kā arī procentu likmi;
 • klientu paustās atsauksmes, kas novērtētas 5 ballu sistēmā;
 • informāciju par dažādiem aizdevumu veidiem – kam tie piemēroti, kāpēc izvēlēties, kā saņemt u.c.;
 • atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Kaut arī pastāv sadaļa par biežāk uzdotajiem jautājumiem, papildus tam iespējams uzdot jautājumu arī pašam un saņemt atbildi.

Visi ātrie kredīti internetā ir viegli saņemami. Lai arī izmaiņas likumdošanā noteikušas, ka šādus kredītus nevar saņemt diennakts vēlajās stundās, joprojām kreditētāji atzīst, ka ne visi, kas saņēmuši šādus aizdevumus, naudas summu atgriež paredzētajā laikā, tāpēc ieteicams rūpīgi ivērtēt finansiālo situāciju.

Pirms saņem – apdomā!

Pirms esi nolēmis vērsties pie aizdevēja, lai pieprasītu vēlamo naudas summu, ieteicams apdomāt kārtīgi un saprast, vai:

 • finansiālā situācija pēc kredīta saņemšanas nepasliktināsies. Ir svarīgi apzināties, ka līguma noteikumi, tostarp apmaksas grafiks, ir strikti jāievēro, lai nesekotu soda sankcijas;
 • tas tiešām ir nepieciešams. Varbūt bez šāda veida tēriņiem, ko plānojat veikt, varat iztikt, un nav nepieciešams vērsties pie aizdevēja.

Ja esat nolēmis, ka ātrais aizdevums ir nepieciešams, iesakām apmeklēt Netcredit.lv un iepazīties ar kredītdevēju plašo piedāvājumu. Lai arī visi ātrie kredīti internetā ir līdzīgi, to atmaksas un saņemšanas noteikumi mēdz būt atšķirīgi.

Maksātnespēja un tās process – uzzini, kas tas ir!

Bankrots – tas ir tad, kad vairs nav naudas –, liecina pats primitīvākais maksātnespējas skaidrojums. Tas nosaka, ka kredīta ņēmējam trūkst finansiālu līdzekļu, lai segtu kredītiestādēm paredzētos ikmēneša maksājumus. Šādā situācijā nevēlas nonākt neviens, jo maksātnespējas process, kuru ierobežo maksātnespējas likums, ir garš un salīdzinoši sarežģīts process. 

Privātpersonas un juridiskas personas maksātnespēja – kāda informācija ir svarīga?

Svarīga informācija, kas būtu jāzina katram, kuram draud maksātnespēja, saistīta ar papildus noteikumiem, kas var ietekmēt parādsaistību dzēšanos, piedzīvojot izmaiņas. Kāda ir šī informācija?

 1. Situācijās, ja periodā, kamēr tiem dzēstas saistības, parādnieks zaudē algoto darbu vai, piemēram, veselības stāvokļa dēļ kļuvis darbnespējīgs, tiesai pastāv iespēja uz pusi samazināt plānotos parādnieka maksājumus kreditoram laika posmā līdz vienam gadam. Būtiski, ka šādu iespēju parādnieks saņem tikai vienu reizi.
 2. Ja finansiālas problēmas skārušas gan vīru, gan sievu, iespējams ietaupīt līdzekļus par administratora atlīdzības apmēriem, tos samazinot uz pusi. Šādu iespēju sauc par ģimenes maksātnespēju. 
 3. Maksātnespējas saistības nedzēšas, ja parādnieks ir apzināti maldinājis visus, melojot par patiesajiem ienākumiem. Tāpat siastības nedzēšas, ja pēdējo trīs gadu laikā maksātnespējīgā persona apzināti slēgusi darījumus, kas radījuši zaudējumus kreditoriem un noveduši pie bankrota.

Svarīgi arī apzināties, ka maksātnespējas process jebkurai personai ir salīdzinoši dārgs process. Kas veido kopīgās obligātās izmaksas, ar ko jāsaskaras ikvienam maksātnespējīgam cilvēkam?

Izmaksu apmēri procesā

Izmaksas veido gan obligātie maksājumi, kas jāveic sākotnēji, gan dažādas ar juridisko palīdzību saistītas izmaksas:

 • nemainīgās izmaksas. Ikvienam maksātnespējīgās personas statusā nonākušajam tās ir mērāmas aptuveni 930 eiro apmērā. Šajā summā iekļauta atlīdzība administratoram (divu minimālo mēnešalgu apmērā) un valsts nodeva tiesā;
 • pieteikums tiesai. Iesniegums par procedūras pasludināšanu sastāda aptuveni 400 eiro;
 • komunikācija ar administratoru. Jā, izmaksas, kas saistāmas ar administratora darbu, ir jāsedz vēl papildus aptuveni 200 eiro apmērā;
 • plāna izstrāde un apstiprināšana. Lai izstādātu saistību dzēšanas plānu, būs nepieciešami aptuveni 400 eiro, savukārt, lai iesniegtu tiesā pieteikumu par šī plāna apstiprināšanu – vēl aptuveni 200 eiro;
 • atbrīvošana. Lai iesniegtu tiesā pieteikumu par sevis atbrīvošanu no saistībām, jārēķinās ar naudas summu vēl 300 eiro apmērā. 

Tādējādi kopumā izmaksas var sasniegt pat trīs tūkstošu apmēru un pat vairāk, atkarīgs no nenokārtoto saistību apmēriem un maksātnespējīgās personas ienākumiem. Jārēķinās, ka, esot šādās parādsaistībās, darbojas maksātnespējas reģistrs, kurā tiek apkopota informācija par maksātnespējīgām personām, to nosaka likums.

Svarīgi atcerēties!

Papildus šiem noteikumiem, ir vēl daži svarīgi faktori, kurus vērts ņemt vērā jau laicīgi, lai saprastu, kā darbojas fiziskas personas maksātnespēja!

 1. Privātpersonas maksātnespēja vai juridiskas personas maksātnespēja tiek uzsākta kopš dienas, kad ar tiesas lēmumu ir pasludināts maksātnespējas process. Un šis process noslēdzas dienā, kad tiesa pieņem nākamo lēmumu, šoreiz par maksātnespējas procesa slēgšanu. 
 2. Maksātnespēja privātpersonām un uzņēmuma maksātnespēja tiesai izskatīšanā tiek saņemta rakstveidā, izskatot iesniegto pieteikumu, kas nozīmē, ka netiek rīkota tiesas sēde, uz kuras tiktu aicināta fiziska persona. Laika posms pieteikuma izskatīšanai no tā iesniegšanas ir apmēram astoņas dienas. 
 3. Administrators nav atbildīgs par dzēšanas plānu, to procedūras laikā sastāda pati persona, tās nozīmēts jurists vai advokāts.
 4. Galvotāja maksātnespējas gadījumā loma, visticamāk, netiks mainīta. 

Tā kā svarīgi apsvērt visus par un pret šādam solim, ieteicams vērsties pie konsultantu palīdzības, kuri ļautu saprast, kā rīkoties, ja šķiet, ka neglābjami tuvojas maksātnespēja. Šādos gadījumos palīdzēt var Netcredit.lv speciālisti, kuri sniegs padomus un izskaidros situāciju!

10 Noteikumi par reklāmu Facebook

Šajā rokasgrāmatā es jūs iepazīstināšu ar 10 svarīgākajiem likumiem uzņēmumiem, kad reklamējat Facebook.

Tie ir likumi, kas nosaka, kā darbojas Facebook reklāmas, un vispārējās perspektīvas, kas jāpatur prātā, veidojot reklāmas. Daži likumi aprakstīs tūlītējus pasākumus, ko var veikt, kamēr citi ir plašāki. Visiem šiem likumiem vajadzētu palīdzēt uzlabot jūsu vispārējo Facebook reklāmas pieredzi.

1. Facebook ir mazākais efektīvais tiešajā tirdzniecībā

Ja esat ieradies Facebook, meklējot tūlītēju pārdošanu, nekā esat nonākuši nepareizā vietā. Facebook piedāvā uzņēmumiem iespēju sasniegt savu mērķa tirgu visā tirdzniecības ciklā. Lai gan neliela daļa lietotāju ir gatavi iegādāties, kamēr viņi pārlūko Facebook, daudz lielāka daļa lietotāju gatavojas iegādāties nākotnē, ja ne tagad.

Par laimi jums ir iespēja veidot pastāvīgas attiecības ar savu klientu un tas ir tas, ko Facebook ir visnoderīgākais: veidojot attiecības. Tā ir platforma, lai veidotu pastāvīgas attiecības un “atkārtotu mārketingu” saviem klientiem, jo ​​Facebook saka dažos savos mārketinga eksemplāros. Izpratne par to, ka šie lietotāji nav gatavi iegādāties, ir Facebook panākumu atslēga.

Kā es izklāstīju Facebook pārdošanas piltuves piecos posmos, Facebook ir par attiecību mārketingu. Kā apraksta Vikipēdija, “Attiecības mārketings atšķiras no citiem mārketinga veidiem, jo ​​tā atzīst uzņēmuma ilgtermiņa vērtību, lai saglabātu klientus, nevis tiešo vai” Ielaušanās “mārketingu, kas koncentrējas uz jaunu klientu iegādi, mērķējot vairākuma demogrāfijas datus. uz potenciālajiem klientu sarakstiem. ”

2. Izveidojiet lielāku reklāmu apjomu, kas mērķē mazāk cilvēku

Bieži vien Google pakalpojumos reklāmdevēji izveidos reklāmu, kas attiecas uz katru personu vienā valstī, un pēc tam sadalīt divas reklāmu versijas viena pret otru. Facebook šis modelis neko nedarīs, bet maksās jums naudu. Vispārējas reklāmas izvietošana, kas ir vērsta uz visu valsti, bez papildu mērķauditorijas atlases, neko nedarīs, bet jūs saņemsiet daudz klikšķu un lielā mērā izšķērdēsiet daudz naudas.

Facebook piedāvā 11 mērķauditorijas atlases faktorus reklāmdevējiem (vakar publicēti trīs jauni faktori). Zemāk ir izklāstīts katrs no šiem faktoriem:

Atrašanās vieta – Facebook ļauj reklāmdevējiem mērķēt pēc valsts, valsts / provinces, pilsētas un lielpilsētu teritorijām. Visām reklāmām ir nepieciešama atrašanās vieta. Tam jābūt diezgan taisnīgam attiecībā uz to, kuru vietu vēlaties izvēlēties.

Vecums – vecums ir standarta demogrāfiskais faktors. Lielākā daļa tirgotāju, kuriem ir precīzi definēts mērķa tirgus, varēs izvēlēties savu vecumu.
Dzimšanas diena – tas ir viens no Facebook jaunākajiem reklāmas mērķauditorijas atlases filtriem. Būtu diezgan skaidrs, kāda veida reklāmas jāiesniedz cilvēkiem, kas ir dzimšanas dienā. Mēģiniet lietotājam patīkamu dzimšanas dienu un piedāvāt viņiem dāvanu augstākiem reklāmguvumu līmeņiem.

Dzimums – dzimums ir vēl viens tipisks Facebook mērķa filtrs.

Atslēgvārdi – atslēgvārdi tiks balstīti uz lietotāja profila informāciju, ieskaitot aktivitātes, iecienītākās grāmatas, TV pārraides, filmas un daudz ko citu. Es uzskatu, ka šajā laukā ir iekļauti darba nosaukumi, un es parasti tērēju visvairāk laika, cenšoties domāt par efektīviem atslēgvārdiem. Kāda veida produkti ir jūsu klientiem? Kādas ir viņu darba vietas organizācijā? Pavadiet laiku šajā jomā, un jūs saņemsiet atlīdzību.

Izglītība – lai gan jūs varat mērķēt, pamatojoties uz viņu izglītības līmeni, tas ir visefektīvākais, lai atlasītu reklāmas, pamatojoties uz skolām, uz kurām cilvēki devās. Vēlaties paziņot par 1996. gada Ilinoisas Universitātes atkalapvienošanos? Tas ir lielisks veids, kā to popularizēt.
Darbavietas – tas ir vēl viens liels mērķauditorijas filtrs. Bieži vien jūs zināt kompānijas, kuras darbojas jūsu mērķa tirgū. Ja jūs vēlaties iegūt jaunus klientus vai meklējat izplatīt izpratni konkrētās organizācijās, šis filtrs var būt nenovērtējams.

Saistība – Vēlaties mērķēt cilvēkus, kas gatavojas precēties? Tas ir lielisks līdzeklis. Ja esat bārs vai klubs, visticamāk, vēlaties doties pēc tiem cilvēkiem, kas ir vieni. Lai gan šis filtrs var būt noderīgs, jums ir arī jāpatur prātā, ka, izvēloties kādu no šiem iestatījumiem, tiks noņemti visi lietotāji, kuri profilā nav izvēlējušies attiecību statusu.

Ieinteresētais – šis faktors ir noderīgs, ja lietotāja seksuālās preferences attiecas uz to, ko jūs reklamējat. Es mēdzu izlaist šo lauku lielākajā daļā manu reklāmu.
Valodas – ja jūsu reklāma ir angļu valodā, bet lietotājs runā ķīniešu valodā, iespējams, ka viņiem nevajadzētu rādīt reklāmas.

Savienojumi – savienojumu lauki tika atvērti vakar Facebook, un tie ļauj jums iekļaut un izslēgt lietotājus, pamatojoties uz lapām, notikumiem un lietojumprogrammām, kuras lietotāji ir pievienojušies, un jūs, iespējams, esat administrators. Ja esat izveidojis lapu un nevēlaties, lai reklāmas tiktu rādītas cilvēkiem, kas jau ir pievienojušies, tas ir lielisks veids, kā izvairīties no dublētiem klikšķiem.

Ja jūs neizmantojat daudzos mērķa faktorus, tad jūs neizmantojat Facebook reklāmu efektīvi. Lai palielinātu reklāmguvumu līmeni jūsu reklāmās, palieliniet mērķauditorijas atlasi, lai padarītu reklāmu atbilstošāku lietotājiem. Atbilstība ļaus cilvēkiem atbildēt uz jūsu reklāmu.

 

Reklāmas likums pasulē

Reklāmas ētika ir svarīga, jo, darbojoties ētiski ar savu reklāmu, uzņēmums ir atbildīgs par klienta vajadzībām. Ētiska reklāma vienlaikus ar patērētāja spēļu laukiem sniedz viņiem nepieciešamo informāciju, lai viņi varētu pieņemt pamatotu lēmumu par to, kādus produktus iegādāties, un kā šie produkti uzlabos viņu dzīvi – neatkarīgi no tā, vai viņiem ir nepieciešams produkts vai viņi vienkārši vēlas šo produktu.

Uzņēmumiem, reklamējot savus produktu, ir jāpierāda morāles normas, lai patērētāji varētu parliecināties, ka uzņēmumam rūp patārētāju velmes. Šāda rīcība parāda, ka par patērētājiem rūpējas sākotnēji uzņēmums. Uzņēmumiem ir jādarbojas ar sabiedrību tādā veidā, kas ir ilgtspējīgs un nodrošina visu ieinteresēto pušu apmierinājumu. Viens no veidiem, kā nodrošināt ilgtspējību, ir vietējo darbinieku pieņemšana darbā, ja vien iespējams, nevis ārpakalpojumu sniegšana citiem cilvēkiem citās valstīs.

Tūkstošgade ir jūtama daļa no lielākas kopienas, un jūt, ka tās mainās. Ar ētikas norisi uzņēmumi var veicināt šo vēlmi sazināties ar uzņēmumu un savukārt mainīt situāciju. Tas ir saistīts ar uzņēmuma vajadzību rīkoties ilgtspējīgi. Iesaistoties kopienas darbībās, uzņēmums veic savus pienākumus (deontoloģiskā ētika), un viņi, cerams, to dara, jo tas ir pareizi rīkoties. Taču viņi arī pievērš uzmanību citiem, kas atbalsta viņu cēloni, un tas radīs zīmolu loyalists, kas būs pārliecināti, ko uzņēmums apzīmē.

Lielisks piemērs uzņēmumam ar ētiku viņu reklāmā ir Toms; viņi sola nodrošināt apavu pāri kādam, kas nav paveicies, katru reizi, kad kāds pērk no viņiem apavus. Tas ir aizraujoši cilvēkiem, it īpaši tūkstošiem gadu veciem, jo ​​viņi jūtas kā viņi mainās viņu citu acīs. Toms ir apņēmušies palīdzēt globālajai sabiedrībai, un tādēļ tās zīmols ir radījis globālas kopienas izjūtu. Viņi ir veltīti šim mērķim, jo ​​uzskata, ka viņu pienākums ir kaut ko darīt kopienai. Tā vietā, lai sniegtu mazāk veiksmīgu naudu, Toms viņiem dod kaut ko tādu, ko viņi var izmantot, tas dos ilgtermiņa labumu tiem cilvēkiem, kurus viņi cenšas palīdzēt. Viņi varētu vienkārši ziedot peļņu cilvēkiem, bet tas viņiem palīdzētu tikai īstermiņā, tāpat kā vecais teiciens par to, ka cilvēks ir jāpiedāvā zivs, nevis mācīt vīrieti zvejot.

Uzņēmumiem jāsniedz saviem klientiem godīgas zināšanas par to, ko viņi cenšas sasniegt, ņemot vērā viņu uzņēmuma misiju un redzējumu. Kopīgojot šo vīziju, viņi palīdz cilvēkiem izprast domāšanas procesu, kas ir viņu lēmumu pieņemšanā, un kā uzņēmums uzskata, ka viņu produkti vai pakalpojumi sniegs labumu cilvēkiem, neizmantojot nepatiesas reklāmas, lai vilinātu cilvēkus iegādāties produktu. Godīgums ir svarīgs klientiem, lai radītu uzticību starp zīmolu un patērētāju, tāpēc ētikas saglabāšana reklāmas pasākumos palīdzēs stiprināt attiecības.

Veicot pareizos pasākumus, zīmoli darbojas atbildīgi sabiedrībā un klientiem, kuriem tie strādā. Cilvēki, it īpaši tūkstošgades, ļoti vēlas mainīt apkārtējo pasauli. Uzņēmumiem ir jāpierāda, ka viņi rūpējas par sabiedrību un par viņu kopienas panākumiem; tā ir daļa no viņu pienākuma rūpēties par apkārtējiem un palīdzēt atbalstīt tos, kas pērk savus produktus. Uzņēmumiem ir jāpaliek godīgiem ar saviem nodomiem, parāda, ka viņi patiešām rūpējas par patērētāju un rīkojas atbildīgi pret visām ieinteresētajām pusēm.

Atklājot savus nodomus, viņi parāda citiem, kuriem nav ko slēpties, un viņi patiešām rūpējas par tiem, kuri pērk tos produktus, ko tie piedāvā. Šis atklāts patiesas ētikas rādītājs mūsdienās var radīt vai pārtraukt uzņēmumu, palīdzot parādīt patērētājiem, kā viņi vēlas padarīt pasauli labāku, piedāvājot ne tikai lieliskus produktus, bet arī lielisku sabiedrības locekli.

Reklāmas likums brīvajā tirgū

Saikne starp reklāmu un brīvajiem tirgiem ir spēcīga un daudzšķautņaina. Daži varētu teikt, ka pati ideja par reklāmas regulēšanu nav savienojama ar brīvā tirgus jēdzienu. Patiesībā es uzskatu, ka pretēji ir taisnība. Viens no tirgus ekonomikas pamatprincipiem ir brīva informācijas plūsma par pārdotajām precēm un pakalpojumiem. Pamatā esošā teorija ir tāda, ka, jo pilnīgāk informē patērētājus, labāk aprīkoti viņi pieņems pirkumu lēmumus atbilstoši savām vajadzībām.

Frāze “atbilstoši savām vajadzībām” izteikta svarīga. Brīvā tirgus ekonomikas iegādes izvēles piemērotība ir atkarīga no patērētāju izvēles, nevis no valdības puses. Patērētāju informētas izvēles īstenošana nodrošina, ka nevēlamās preces un pakalpojumi galu galā izzudīs no tirgus, un ka cenas, kas ir pārāk lielas, lai veicinātu pirkumu, galu galā tiktu samazinātas, jo tirdzniecības uzņēmumi cenšas piesaistīt pircējus.

Lielāko daļu laika reklāma uzlabo tirgus darbību, sniedzot patērētājiem noderīgu informāciju un ļaujot uzņēmumiem popularizēt savu produktu un pakalpojumu atribūtus un tādējādi labāk konkurēt viens ar otru. No otras puses, reklāma var nelabvēlīgi ietekmēt tirgus darbību, ja uzņēmumi to izmanto, lai pārraidītu maldinošus vai krāpnieciskus paziņojumus, kuros saprātīgi patērētāji tiek mudināti paļauties uz viņu zaudējumiem. Kad tas notiek, mēs parasti atsaucamies uz rezultātu kā “tirgus nepilnību”.

Pat labi funkcionējoša tirgus ekonomika laiku pa laikam var ciest no sadalījuma vai ierobežotu kļūdu, kam vajadzīgi ārstniecības pasākumi. Krāpšana vai krāpšana var injicēt tirgū nepilnīgu informāciju, kas mazina patērētāju spēju īstenot piemērotu pirkumu izvēli. Lai sasniegtu ārstniecības pasākumus, lai panāktu tirgus spēku atjaunošanu, šiem pasākumiem pēc iespējas jācenšas likvidēt tirgus nepilnības. Regulējošie “ārstnieciskie līdzekļi”, kas ne tikai novērš problēmu, var sagraut spēka līdzsvaru pārējā tirgū un galu galā var kaitēt patērētājiem.

Apspriežot reklāmas noteikumu nozīmi brīvajā tirgū, es vajadzības gadījumā galvenokārt pievērsīšos reklāmas tumšākajai pusei – uzņēmumiem, kas neuzrāda patērētājiem patiesu un neuzmanīgu informāciju un kam nepieciešama kāda veida valdība iejaukšanās. Neskatoties uz to, pozitīvāk redzu gan reklāmu, gan reklāmas regulējumu, jo tas ir veids, kā uzlabot patērētāju spēju veikt apzinātu pirkumu izvēli. Atzīstot, ka patiesa un neuzkrītoša reklāma ir spēcīgs spēks tirgū, valdības regulatori var palīdzēt nodrošināt, ka uzņēmumu reklāmas centieni palielina patērētājiem pieejamo noderīgo informāciju. Vismaz regulatoriem vajadzētu izvairīties no to, ka uzņēmumi tiek atturēti no tādas reklāmas izplatīšanas, kas palīdz patērētājiem.

Tā atkārto, ka reklāma brīvā tirgū ir galvenais līdzeklis, ar kuru patērētājiem tiek sniegta noderīga un materiāla informācija. Aplūkojot saikni starp reklāmas regulējumu un brīvajiem tirgiem, es vēlos sākt, atgriežoties pie dažiem brīvās tirgus sistēmas pamatiem. Pēc etapa noteikšanas, apspriežot informācijas un tirgu attiecības, es atgriezīšos procesā, kurā reklāma ietekmē patērētāju izvēli un kā valdības regulējums mēģina mainīt šo procesu, kad tirgus nespēj. Šeit es īpaši pievērsīšos Amerikas Savienoto Valstu pieredzei, ar kuru es esmu visvairāk pazīstams.

Reklāmas regulējums

Tāpat kā jebkura cita nozare, reklāmai ir nepieciešama regulēšana. Ja jums ir šaubas, iedomājieties:

Jūs dodaties uz Parīzi, lai redzētu Eifeļa torni. Jūs ierodaties, un to, ko jūs redzat, liek apšaubīt savas acis. Katrā konstrukcijas pusē izvietotas milzīgas baneru reklāmas. Tur augšā atrodas McBurgera zelta arkas. Jūs dzirdat helikoptera skaņu un pēkšņi lidmašīnas sāk nokrist. Jūs satvert to un saprotat, ka tas ir kupon. Jūs noticat reklāmas solījumam par veselīgu dzērienu, bet dzēriens garšo kā tīra ķīmija.

Vai tas neskaņo kā murgs?

Ja nebūtu reklāmas likumi, tad reklāmas būtu arī uz vēsturiskām ēkām. Mēs būtu apbēdināti, jo mums varētu pardot preci ar nepatiesu informāciju, tas jau vienā brīdī varētu palikt bīstami. Sarakstu var turpināt un turpināt, bez reklāmas likuma mūsu pasaule būtu patērētāju elle.

Reklāmas kontroles pretruna
Reklāmu regulēšanas tēma ir ļoti pretrunīga. No vienas puses mēs dzīvojam brīvā tirgus laikos, un tas nozīmē, ka katram produktam vai zīmolam, neatkarīgi no tā, cik liels vai mazs, ir tiesības to reklamēt. Turklāt daudzas valstis praktizē demokrātisku brīvu runu, un daži cilvēki uzskata, ka tas būtu jāattiecina arī uz uzņēmumiem.

No otras puses, ne visi produkti un pakalpojumi ir vienādi. Daži no tiem ir neitrāli, bet citi var negatīvi ietekmēt mūsu veselību, drošību un vispārējo labsajūtu. Vai neitrāliem un potenciāli kaitīgiem produktiem ir vienādas reklāmas tiesības?

Tagad apsveriet vēl vienu faktoru.

Lielākā daļa no mums izvēlas atbilstošas ​​un personalizētas reklāmas. Tajā pašā laikā mēs vēlamies, lai mūsu personīgā informācija paliktu personiska. Ideja par pārlūka izsekošanu vai jebkura cita veida datu vākšanu, kas ir aiz kādas personalizētas reklāmas, liek mums justies nemierīgiem. Skaidrs, ka vajadzētu novilkt līniju, no privāto un sabiedrības. Bet, kas šo līniju varētu novilkt?

Patērētāji? Maz ticams. Tas prasīs kādu izcilu izlūkdatu, lai organizētu procedūru, kurā katra klienta viedoklis tiek skaitīts un iekļauts galīgajā rezultātā.

Reklāmdevēji? Kāda traka ideja.

Valdība? Tas izklausās kā vienīgā izeja. Bet ar valdību ir arī problēma. Dzīvošana pēcsnovediena laikmetā nozīmē, ka lielākā daļa no mums ir noraizējušies par valdības uzraudzību.

Īsumā ir situācija:

Mēs apzināmies, ka reklāma ir jāregulē, kā arī atzīstam, ka pienācīgu regulējumu var īstenot tikai valsts līmenī. Tomēr situācija nav bezcerīga, pozitīva pieredze dažās valstīs un starp starptautiskajām organizācijām pierāda, ka reklāmu var regulēt visu iesaistīto personu labā.